REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“ParfumuriArabesti.ro te premiaza cu un iPhone 14”

Premiul campaniei:

Castigatorul primește un iPhone 14 .

Ce trebuie sa faci:

Sa achizitioneze in perioada Campaniei produse in valoare de minim 100 lei de pe site-ul www.ParfumuriArabesti.ro (Pentru fiecare 100 de lei cheltuiți vei primi cate o sansa de participare la concurs!)(Valoare fara transport).

 

Perioada Campaniei: 01.02.2023 – 31.03.2023

Locul desfășurării:

- Site www.ParfumuriArabesti.ro

- Pagina oficiala de Instagram https://www.instagram.com/parfumuriarabesti.ro/

- Pagina oficiala de Facebook https://www.facebook.com/ParfumuriArabesti

- Pagina oficiala de TikTok https://www.tiktok.com/@parfumuriarabesti.ro

- Aplicatia ParfumuriArabesti.ro din   si 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei ParfumuriArabesti.ro te premiaza cu un iPhone 14 (denumită în continuare „Campania” sau „Promoția”) este este Parfumuri Arabesti S.R.L., societate organizată conform legilor din România, cu sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr 212, Prahova, cod unic de identificare RO41518094, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J29/2601/2019 .

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului official prezentate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit la adresa www.ParfumuriArabesti.ro pe toată perioada Campaniei Promoționale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, ori de cate ori este necesar, in perioada desfasurarii concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce se anunta in prealabil, printr-un insta story pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/parfumuriarabesti.ro/ sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ParfumuriArabesti. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe site-ul www.ParfumuriArabesti.ro

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 01 februarie 2023 şi se va desfăşura până la data de 31 martie 2023 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

Înainte de începerea campaniei promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de terminarea prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra învigoare de la data publicării acestuia.

Dupa data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei

Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, și nici membrii tuturor familiilor acestora de gradul 1 sau 2 (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o demonstra cu probe.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară exclusiv online, pe

- Site www.ParfumuriArabesti.ro

- Pagina oficiala de Instagram 

https://www.instagram.com/parfumuriarabesti.ro/

- Pagina oficiala de facebook 

https://www.facebook.com/ParfumuriArabesti

- Pagina oficiala de TikTok 

https://www.tiktok.com/@parfumuriarabesti.ro

- Aplicatia ParfumuriArabesti.ro din   si 

Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, așa cum vor fi ele prezentate la SECȚIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune.

Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie să urmeze toți pașii de înscriere, conform mecanismului detaliat în cadrul acestei secțiuni.

 

Mecanism participare:

Pentru a fi înscris în tragerea la sorți din cadrul campaniei “ParfumuriArabesti.ro te premiaza cu un iPhone 14”, participantul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

1.Sa achizitioneze in perioada Campaniei produse in valoare de minim 100 lei de pe site-ul www.ParfumuriArabesti.ro (Pentru fiecare 100 de lei cheltuiți vei primi cate o sansa de participare la concurs!)(Valoare fara transport)Refuzarea/Neridicarea coletului implica automat descalificarea!

2.Să participe la concurs de pe un cont personal - nu se acceptă participarea de pe conturile comerciale sau false.

Premiile campaniei

Castigatorul primește un telefon iPhone 14 . Valoarea totala a telefonului acordate se va stabili ulterior in contractul semnat cu castigatorul, printr-un act aditional.

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1 Acordarea premiilor

1. Premiul se acorda prin tragere la sorți pe site-ul https://www.random.org/ dintre toti participantii eligibili care au intrat în campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a îndeplinit toate condițiile specificate în secțiunea 5.

2. Tragerea la sorți va fi efectuata in data de 13 martie 2023 dupa ora 12:00,  iar castigatorul va fi anuntat in aceeasi zi.

3. Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani.

6.2 Validarea castigatorilor

În urma tragerii la sorţi electronice, va fi desemnat 1 câștigător. Numele acestuia va fi anuntat pe :

-Site www.ParfumuriArabesti.ro

- Pagina oficiala de Instagram https://www.instagram.com/parfumuriarabesti.ro/

- Pagina oficiala de facebook https://www.facebook.com/ParfumuriArabesti

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1 Numele castigatorului validat şi premiul câştigat vor fi comunicate pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/parfumuriarabesti.ro/  în data de 03 aprilie 2023 dupa ora 12:00,  iar castigatorul va fi anuntat in aceeasi zi.

7.2. Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

 

SECŢIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

SECŢIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși în Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea inscrierii in Campanie. Organizatorul și Compania garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa office@ParfumuriArabesti.ro o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților, la adresa www.ParfumuriArabesti.ro

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Sunt de acord cu termenii și condițiile și politica de confidențialitate!